Persbericht RABC - geen competitie in 2019

Persbericht Royal Antwerp Bicycle Club vzw – einde competitie – 31.03.1882 (stamnummer 1)

Schoten, woensdag 19 december 2018

Geachte heer/mevrouw,

Na een zoektocht van meer dan twee jaar naar de broodnodige sponsoring/investeerders dienen wij in navolging van enkele andere roemrijke clubs uit en rond het Antwerpse, zoals daar waren Stuyvenberg W.S.C., Antwerp W.S.C., Nieuwe Dock Cycle Club, Calixberghe Sportif, Lierse BC, …, de handdoek in de ring te gooien als competitieve club.

Na 136 jaar zal de Royal Antwerp Bicycle Club, het stamnummer 1, uit het competitieve wielrennen verdwijnen. Onze club bracht meerdere kampioenen en zelf wereldkampioenen voort. De laatste 15 jaar hield onze club zich voornamelijk bezig met de opleiding van (studerende) jonge beloftevolle renners tussen de 18 en de 25 jaar. Wij hoopten als club een doorstroming te kunnen realiseren voor de renners van traditionele clubs die zich terugplooiden op jeugdwerking naar mogelijke (prof) continentale teams.

De club werd de laatste twee jaar praktisch volledig in stand gehouden door privé personen, wat heden niet langer haalbaar is. De raad van bestuur dacht in september 2018 nog enkele mooie vooruitzichten te hebben naar een redding  in 2019 toe. Dit blijkt echter een foute inschatting geweest te zijn. Tot afgelopen middag, 19 december 2018, hoopten wij echter nog op een positief bericht … maar niets is minder waar. Enkele bedrijven hebben ons tevens aan het lijntje gehouden, waardoor wij financiële risico’s hebben genomen eind 2017 om het seizoen 2018 aan te vangen. Indien dit laatste echter niet gebeurd was dan hadden wij mogelijks eerder een noodsignaal kunnen uitsturen.

De laatste maanden, sinds september 2018, werkten wij aan een nieuw concept, zijnde een RABC 2.0, waarbij de nadruk meer en meer zou liggen op community- en netwerking en minder op de traditionele publiciteitssponsoring. Maar gezien de beperkte financiële middelen hebben wij dit spijtig genoeg niet meer kunnen realiseren. Het concept op zich werd door vele bedrijfsleiders goed bevonden, maar het benodigde startkapitaal van 25.000 euro konden we echter niet bijeen krijgen om het seizoen 2019 van start te gaan en onze plannen verder uit te werken.

Wij wensen onze begeleiding te bedanken, die ons de laatste maanden toch nog een goed gevoel gaf om er volop tegen aan te gaan. Maar wij moeten ons tevens verontschuldigen bij hen en bij de renners dat wij niet geslaagd zijn in onze missie zijnde de redding van de club als competitieve club.

Wij hopen dat onze renners nog onderdak kunnen vinden bij andere (opleidings)wielerploegen. Hier kunnen we echter de kanttekening maken dat er niet veel teams meer zijn voor renners tussen de 18 en 25 jaar in onze regio. Waar renners de kans krijgen om in combinatie met hun studies hogerop te geraken. Hierbij kan nog opgemerkt worden dat weinig renners van junior ineens (semi) prof worden … wat in deze tijd wel noodzakelijk is, gezien het dalend aantal opleidingsteams in het Antwerpse.

De tussenkomst van Sven Nijs begin dit jaar waarin hij opkwam voor de jeugd- en opleidingsploegen waardeerden we enorm. Het was even hot news, tot het bericht na enkele weken reeds door zowat iedereen vergeten was en van de voorpagina verdween. Uiteraard werd deze problematiek niet vergeten door de huidige clubleiders!

Het Antwerpse/Vlaamse bedrijfsleven toont volgens ons te weinig interesse om in opleidingsteams zoals de onze te investeren. Het (semi) profgebeuren en/of organisaties krijgen dikwijls de voorkeur. We wensen hier wel te benadrukken dat we niet alle bedrijven over dezelfde kam scheren. Want er zijn nog wel degelijk bedrijven die investeren in het jeugdwielrennen. Maar we kunnen uiteraard niet allemaal uit dezelfde vijver gaan vissen met alle clubteams. Mogelijks kunnen herzieningen van de subsidiereglementen van de verschillende overheden hierbij soelaas brengen. Geen investeringen betekent op langere termijn geen Antwerpse of Vlaamse wielerkampioenen meer. 

Het stamnummer 1 zal in de actieve competitie wel verder blijven leven als een organiserende club, o.a. via de organisatie van de Antwerpse Havenpijl UCI 1.2, en zodoende niet volledig van de wielerkaart verdwijnen in 2019. In het recrea-gebeuren blijft onze toeristenafdeling eveneens tot de top van België behoren.
 

Wij wensen te benadrukken dat de laattijdigheid, 2 weken voor start nieuwe jaar, van deze beslissing niet te wijten is aan de werking van de begeleiding. Eventuele beloften die reeds gedaan werden aan renners voor het seizoen 2019 door personen van de begeleiding mogen op het conto van de raad van bestuur gezet worden. De begeleiding treft hier dan ook geen enkele schuld!  Gezien de investeringen van de laatste jaren heeft de raad van bestuur tot de laatste moment er alles aangedaan om alsnog een oplossing te vinden om het benodigde startkapitaal bijeen te krijgen.

Wij wensen veel succes aan onze renners, begeleiding en alle personen die zich tot de laatste moment hebben ingezet voor het verder bestaan van onze club als competitieve club.
Met sportieve groeten,

Royal Antwerp Bicycle Club vzw
Raad van bestuur   
Afdeling sport & organisator Antwerpse Havenpijl UCI 1.2
i.o. Patrick Schollaert
voorzitter
info@rabc1882.be

<< Ga terug naar de vorige pagina┬ęclear solutions 2012