Steun RABC

Steun RABC

Een tijdje geleden konden we Sven Nijs een lans horen breken voor het jeugdwielrennen en het organiseren van (jeugd)wielerwedstrijden. Hij meldde dat er meer en meer clubs en organisaties afhaken of ophouden met bestaan omwille van financiële redenen.

Wij wensen ons als RABC eveneens te profileren in deze discussie. De hoogdagen met wereldkampioenen liggen al een tijd achter ons. Zoals in andere sportdisciplines groeide uit de amateursport een professionele sportsector met een focus op entertainment en winstmaximalisatie. Onze club heeft in dit gewijzigde landschap een nieuwe relevantie gevonden. Want topsport en professionele competitieformats fungeren niet op een eiland. De onderbouw wordt nog steeds gevormd door de amateurclubs die jongeren in contact brengen met de sport en hun talent laten ontwikkelen. Zij vormen de vijver waar de grootste talenten worden gedetecteerd en geselecteerd. En zo ontdekken we bijvoorbeeld de nieuwe Greg Van Avermaet, die ons even de realiteit doet vergeten en fantastische sportmomenten laat beleven.

Niettemin valt die onderbouw steeds vaker tussen de plooien. Of beter groeit de tweedeling 'het grote geld en het mediagenieke' versus 'de grote leegte'. Sinds enkele jaren wordt het financiële strop van amateurclub (in n.b. verschillende sportdisciplines) steeds steviger aangespannen. Dit geldt evenzeer voor Royal Antwerp Bicycle Club. Al onze inspanningen om (potentiële) financiële partners toegevoegde waarde te leveren, valt op koude stenen. We engageren ons nochtans om de sponsoring te activeren via alle nuttige mediakanalen. We organiseren events om hen in contact te brengen met onze community en zakenrelaties. We proberen hen maximaal te betrekken bij het clubgebeuren. Wie bieden hen de mogelijkheid om samen met hun zakelijke partners sport op de eerste rij te laten beleven. Al onze clubleden zijn permanent bekommerd om de return van hun financieel engagement. We denken na over story telling... Vanuit die laatste optiek hebben we zelfs met verschillende historische Antwerpse iconen uit de Antwerpse bedrijfswereld het gesprek aangegaan.

Onze club ambieert geen professioneel parcours. RABC is een opleidingsteam dat vooral jonge renners tussen de 18 en 25 jaar begeleid in het beoefenen van hun favoriete sport. We behoren bovendien tot de witte raven die jonge renners de kans geven om hun sport te combineren met hogere studies. En zo hebben we wel verschillende renners onder onze hoede. Hierbij dient tevens rekening gehouden te worden met het feit dat op enkele uitzonderingen na geen enkele junior op zijn 18e verjaardag ineens prof wordt. Onze club steunt volledig op vrijwilligers. Ze brengen niettemin een expertise uit hun beroepsleven mee. Samen met nog slechts een handvol andere wielerteams zijn wij het startpunt voor de toekomstige Tom Boonen en Greg Van Avermaet. Maar toch is niemand nog bereid om een financieel engagement aan te gaan.    

De situatie is klaar en duidelijk. Zonder een afdoend financieel engagement kan er ook een einde komen aan het oudste wielerteam van België als opleidings/competitieclub. Een club die aan de wieg stond van het wielrennen in de wereld, die de eerste wielerwedstrijden organiseerde, die de eerste wielerpiste bouwde, die wereldkampioenen aan de wereld schonk, die een pionier was van het dameswielrennen, die nog steeds haar relevantie kent als opleidingsteam en als organisator van een belangrijke Antwerpse wielerwedstrijd (cfr. de Antwerpse Havenpijl).

Wij hopen langs deze weg firma’s/bedrijven te kunnen overtuigen om te investeren in onze jeugd. Meer informatie over de missie en visie van onze club vindt u terug in onze presentatiemap.

Onze sympathisanten, supporters van renners, oud-leden, … kunnen ons uiteraard steunen via de aankoop van een steunkaart(en) of een vintage T-shirt.

Voor meer informatie over sponsormogelijkheden, aankoop steunkaarten/T-shirts zie de contactpersonen in onze presentatiemap of via de contactlink op onze website.

Het bestuur

<< Ga terug naar de vorige pagina┬ęclear solutions 2012